Obrázková přání

K zamyšlení

VRÁTNÝ V HAMPEJZU

 

 
   

 

 

V městečku nebylo méně váženého a hůře placeného řemesla než vrátný v hampejzu... Ale co jiného mohl ten člověk dělat? Ve skutečnosti se nikdy nenaučil číst ani psát, neuměl žádnou jinou činnost ani řemeslo. Vlastně se to od něj ani nečekalo, protože jeho otec býval vrátným toho hampejzu a předtím otec jeho otce taky.

Po celá desetiletí hampejz přecházel z otců na syny a místo vrátného také. Jednoho dne zemřel starý majitel a hampejzu se ujal nedočkavý mladík, tvůrčí a podnikavý. Rozhodl se živnost trochu zmodernizovat. Upravil pokoje a potom svolal presonál, aby jim udělil nové pokyny. Vrátnému řekl: "Ode dneška mi kromě toho, že hlídáte dveře, budete připravovat písemnou zprávu. V ní zaznamenáte počet párů, které každý den přišly. A každého z nich se zeptáte, jak byli obslouženi a co by tady zlepšili. A jednou týdně mi tu zprávu předložíte s poznámkami, které budete pokládat za vhodné." Vrátný se zachvěl. Nikdy mu nechybělo zaujetí pro práci, ale.. "S potěšením bych vám vyhověl, pane," zakoktal, "ale já... neumím číst ani psát." "Á, to je mi ale líto! Jistě pochopíte, že nemůžu platit další osobu, která by to dělala, a taky nemůžu čekat, že se naučíte rychle psát , a tak..." "Ale pane, přece mě nemůžete propustit. Pracoval jsem tu celý svůj život, stejně jako můj otec a dědeček..." Mladík ho nenechal domluvit.

 

"Podívejte, já to chápu, ale nemůžu pro vás nic udělat. Samozřejmě vám dáme nějaké odškodnění, totiž jistou peněžní částku, abyste vydržel, než si najdete jinou práci. Takže je mi líto. Hodně štěstí." A na nic nečekal, obrátil se a odešel.

 

Muž cítil, že se mu hroutí svět. Nikdy si nepomyslel, že by se mohl ocitnout v takové sitaci. Přišel domů a poprvé v životě byl bez práce. Co má dělat? Vzpomněl si, že někdy v hampejzu, když se rozbila postel nebo se polámala noha od skříně, poradil si a kladivem a několika hřebíky to jednoduše a dočasně opravil. Napadlo ho, že by to mohlo být jeho přechodné řemeslo, dokud mu někdo nenabídne nějaké zaměstnání. Hledal po celém domě nástroje, které potřeboval, a našel jenom pár zrezivělých hřebíků a rozbité kleště. Musí si koupit krabici s kompletním nářadím a použije na to část peněž, které dostal.

Na rohu ulice se dozvěděl, že v městečku není žádné železářství a že musí jet na nákup dva dny cesty na mule do nejbližšího města. Co se dá dělat? pomyslel si a vydal se na cestu. Když se vrátil, přivezl si krásnou a kompletní krabici s nářadím. Ještě si ani nezul boty, když někdo zaťukal na dveře. Byl to soused. "Přišel jsem se zeptat, jestli nemáte kladivo, které byste mi mohl půjčit?"

Podívejte, právě jsem si ho koupil, ale potřebuju ho k práci... Přišel jsem totiž o místo..." "Dobře, ale já bych vám ho vrátil zítra brzy ráno." "Tak dobře." Druhý den soused, jak slíbil, ťukal na dveře. "Poslouchejte, to kladivo ještě potřebuju. Co kdybyste mi ho prodal?" "Ne, potřebuji ho na práci, a kromě toho, železářství je dva dny cesty na mule." "Dohodněme se," navrhl soused. "Zaplatím vám dva dny cesty tam a zpátky a ještě cenu kladiva. Plnou, protože jste bez místa. Co říkáte?" Opravdu ho to stálo čtyři dny práce... Muž přijal. Když se vrátil, u dveří jeho domu čekal další soused. "Dobrý den, sousede. Vy jste prodal kladivo našemu příteli?" "Ano..." "I já potřebuji nějaké nářadí. Jsem ochoten vám zaplatit čtyři dny cesty a malý výdělek za každé z nich. To víte, ne všichni máme čtyři dny a čas na obstarávání nákupů." Bývalý vrátný otevřel krabici s nástroji a soused si vybral kleště, šroubovák, kladivo a majzlík. Zaplatil a odešel.

Ne všichni máme čtyři dny čas na obstarávání nákupů, znělo muži v hlavě. Jestli je to pravda, mnoho lidí by mohlo potřebovat, aby jim jezdil pro nářadí. Další den se rozhodl, že do toho vrazí ještě nějaké peníze z odškodnění a přiveze další nástroje jako ty, které prodal. Přitom by mohl ušetřit čas za cesty. Rozneslo se to po okolí a mnozí sousedé se rozhodli, že nebudou jezdit na nákupy. Jednou týdně se muž, nyní obchodník s nářadím, vydával na cestu a kupoval, co jeho zákazníci potřebovali. Brzy si uvědomil, že kdyby našel místo, kde nářadí uskladnit, mohl by ušetřit více cest a vydělat víc peněz. Tak si pronajal jednu místnost. Pak rozšířil vchod do skladu a za pár týdnů přidal výklad, místnost se tak stala prvním železářstvím v městečku.

Všichni byli spokojení a nakupovali v jeho obchodě. Už nemusel cestovat pro zboží, protože železářství ze sousedního města mu posílalo objednané věci: byl dobrým zákazníkem. Postupem času i lidé z okolních vzdálenějších vesnic raději kupovali v jeho železářství a ušetřili tak dva dny cesty. Jednoho dne jeho přítele soustružníka napadlo, že by pro něj mohl vyrábět hlavice kladiv. A potom... pročpak ne, také kleště, štípačky a majzlíky. Pak došlo na hřebíky a šrouby...

Abych příběh příliš neprodlužoval, povím vám, že za deset let se z toho člověka díky poctivé práci stal milionář, výrobce nářadí. A skončil jako nejzámožnější podnikatel v kraji. Byl tak zámožný, že jednoho dne u příležitosti zahájení školního roku se rozhodl darovat svému městečku školu. Kromě čtení a psaní se tam měly vyučovat výtvarné práce a nejpotřebnější řemesla té doby.

Inspektor a starosta uspořádali slavnost u příležitosti otevření školy a důležitou večeři na počest jejího zakladatele. Po moučníku mu starosta předal klíče od města a inspektor ho objal a řekl mu. "S velkou hrdostí a vděčností vás prosíme, abyste nám poskytl tu čest a podepsal se na první stranu úřední knihy nové školy." "To by byla pro mě čest," odpověděl muž. "Myslím, že nic by se mi nelíbilo víc než podepsat, ale neumím číst ani psát. Jsem analfabet."

"Vy?" podivil se inspektor, který tomu nemohl uvěřit. "Vy neumíte číst ani psát? Vybudoval jste průmyslové impérium, aniž byste uměl číst a psát? To mě udivuje. Ptám se, co byste býval dokázal, kdybyste číst a psát uměl?" "Na to vám můžu odpovědět," odvětil muž prostě. "Kdybych uměl číst a psát... byl bych vrátným v hampejzu!"  

 

  Zdroj: Jorge Bucay, Budu ti vyprávět..

Poslední komentáře
01.03.2017 13:57:14: vaše dedra - oficiální stránky - vaše dedra - oficiální stránky.
12.10.2016 16:30:44: www.dedra-katalogy.cz Dedra www.betterware-katalog.cz Betterware www.dedra-katalogy.cz Dedra ofic...
03.04.2016 09:09:20: Uniq spolupráce http://www.cesky-parfem.cz/ Sleva 30% - Uniq cosmetics - parfémy Uniq cosmetics
15.03.2016 11:29:57: www.cesky-parfem.cz Uniq parfémy